ملاقات1

ملاقات 2

ملاقات3

ملاقات4

دیدگاه های مرتبط با "دیدار صمیمی سعید یاورپور مدیرعامل محترم شرکت رفاه گستر از کارکنان مجموعه فرهنگی ورزشی نگین تامین"

0 دیدگاه