متن خبر

خبر مورخ: 1399/01/25 🔴🔵👈 مجموعه فرهنگی ورزشی تامین به یاری ستاد مدیریت کرونای سازمان میشتابد / تصاویر - اتحاد خبر


🔹اتحاد خبر:نادر آزاده مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی تامین با اظهار این مطلب افزود این موسسه ویترین فعالیتهای فرهنگی سازمان تامین اجتماعی بوده و با توجه به عزم جدی سازمان برای مقابله با کرونا موسسه تامین وظیفه خود میداند در این برهه زمانی مدد رسان سازمان باشد....


ادامه مطلب 👇👇

http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/127291💠کانال رسمی هفته نامه اتحاد جنوب و پایگاه خبری تحلیلی اتحاد خبر در تلگرام 👇🏻

T.me/ettehadkhabar94


💠کانال رسمی هفته نامه اتحاد جنوب و پایگاه خبری تحلیلی اتحاد خبر در واتس آپ 👇

https://chat.whatsapp.com/DfKC7w1ItJ8B8iJnO4TyD4