مراسم معارفه هیات مدیره جدید نگین تامین برگزار شد

صبح امروز با حضور دکتر علی راهنمایی ریاست هیات مدیره شرکت رفاه گستر و محمد کشاورز حمیدی معاون فرهنگی اجتماعی شرکت در مجتمع ورزشی فرهنگی نگین تامین با معرفی آقای علی شه پوش به عنوان عضو هیات مدیره نگین از خدمات آقای اکبری عضو سابق هیات مدیره قدردانی به عمل آمد

در این جلسه که آقای محبی مدیرعامل مجتمع نگین تامین و آقای رستگار عضوهیات مدیره و آقای صالحی نژاد مدیرمالی حضور داشتند، دکتر علی راهنمایی رئیس هیات مدیره ضمن تبریک هفته دولت و تشکر از زحمات بی شائبه هیات دولت و زحمات دولت مردمی که در طول یک سال 31 سفر استانی و مصوبات اجرایی داشتند و در راس سازمان مدیر انقلابی و مردمی که دغدغه ای جز خدمت رسانی به مردم ندارند، قرار گرفته است بایستی اینها جز سمبل خدمت رسانی به مردم دانسته و عمل کنیم.

رئیس هیات مدیره شرکت رفاه گستر با تاکید بر تکریم ارباب و رجوع، گفت: همواره تکریم ارباب و رجوع و رضایت مندی ذینفعان که همکاران زحمتکش سازمان، باز نشستگان و مردم عزیز باید در الویت برنامه ریزی قرار گیرد

دکتر علی راهنمایی در ادامه با اشاره به ارتقا برنامه های فرهنگی، افزودند: ارتقا برنامه فرهنگی مرکز در قالب برنامه های تحولی و علمی همواره باید مورد توجه قرار گیرد. تصویر 1

تصویر۳