درباره مجموعه نگین تامین

مجتمع نگين غرب جهت ارائه خدمات رفاهي ورزشي به پرسنل شاغل و بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در مرکز تهران ايجاد شده است.

مجموعه ورزشی نگین غرب در فضايی به مساحت 6500 متر مربع ایجاد شده. این مجموعه دارای استخر مجزا برای آقايان و بانوان است. استخر آقايان دارای مساحت تقریبي 1300 متر مربع و استخر بانوان دارای مساحت تقريبی 1200 متر مربع است.

پرسنل سازمان می‌توانند طبق سهمیه اعلام شده از خدمات سازمان با تخفیف ویژه استفاده نمایند. همچنین خدمات برای عموم مردم قابل استفاده است.

ارائه کلیه خدمات توسط سازمان تامین اجتماعی نظارت مستقیم می‌شود.