جلسه مجمع عمومی سالیانه موسسه فرهنگی ورزشی تامین به ریاست آقای سعید یاور پور مدیر عامل محترم شرکت رفاه گستر برگزار شد.

صبح امروز یکشنبه 25 تیرماه جلسه مجمع عمومی سالیانه موسسه فرهنگی ورزشی تامین به ریاست آقای سعید یاور پور مدیر عامل محترم شرکت رفاه گستر برگزار شد.

تاریخ: 1402/04/25     #مجمع    

برگزاری مجمع عمومی عادی موسسه فرهنگی ورزشی تأمین

در مورخ سه‌شنبه 1401/04/21 مجمع عمومی عادی موسسه فرهنگی ورزشی تأمین منتهی به 1400/12/29 در محل شرکت رفاه گستر با حضور نمایندگان سهامداران و اعضای هیئت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی تأمین و به ریاست آقای دکتر یاورپور برگزار گردید.

تاریخ: