وعدهء صادق

دکتر مجتبی محبی مدیر عامل موسسهء فرهنگی ورزشی نگین غرب حملهء پهبادی و موشکی دلاورمردان غیور ارتش و سپاه به اهداف رژیم کودک کش صهیونیستی را که پاسخ جانانه ای به تجاوزات و جنایات آن رژیم منحوس در غزه و کنسولگری ایران در سوریه بود را به تمام انسانهای آزاده جهان به خصوص مردم مظلوم فلسطین تبریک و تهنیت گفتن

تاریخ: 1403/01/26    

شرکت در راهپیمایی حمایت از غزه

مدیران و پرسنل مجموعهء فرهنگی ورزشی نگین غرب در راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم غزه شرکت نموده وبا اعلام انزجار از کشتار زنان و کودکان مظلوم غزه توسط رژیم کودک کش صهیونیستی این حرکت رذیلانه و ددمنشانه را محکوم می نمایند

تاریخ: 1402/08/27     #غزه