برگزاری مراسم روز تربیت بدنی

در تاریخ 1401/07/26 همزمان با روز تربیت بدنی با حضور جناب آقای شه پوش عضو هیئت مدیره و مدیر تربیت بدنی موسسه فرهنگی ورزشی تأمین (نگین غرب) مراسمی به عنوان تقدیر از ناجیان و مربیان مجموعه برگزار گردید که در پایان هدایایی به ایشان اهداء گردید.

تاریخ: 1401/07/26     #تربیت بدنی